PIKSEL

d 24 - rudy cętkowany

Data urodzenia: 06.10.2023

Waga urodzeniowa: 135 g

Rodowód

     Ojciec: NW, CH DK Vorbeck's Quaffle, JW                             Matka: Camelia Pasikotek*PL

Skontaktuj się z nami

hodowla.pasikotek@gmail.com

+48 796 923 706